Binbircare Logo

Binbircare

Binbirçare Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. sağlık sektöründeki eksik ve ihtiyaçları gözeterek geliştirdiği ürünler ile yeni distribütörlük ve farklı disiplinlerin eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak proje yönetim tecrübesi ile sağlık profesyonellerine dönük innovatif yenilikçi ve güvenilir ürün, proje leri geliştirme vizyonunu hedeflemiştir.